คำถามที่พบบ่อย

ผู้ประกอบการทุกประเภท ที่อยู่ในสถานะ ทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (PROTOTYPE), เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ (START UP), ดำเนินธุรกิจแล้ว (SME) หรือ อื่นๆ สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการ Shark Tank ได้
ไม่จำกัดเพศและอายุ แต่ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
ผู้สนใจสมัคร Online ผ่านทาง Website Shark Tank Thailand ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบและส่งใบสมัครเต็มรูปแบบให้กับผู้สมัครทาง Email ที่ผู้สมัคร ระบุไว้เพื่อทำการกรอกและส่งกลับให้ทีมงาน ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะต้องนำเสนอธุรกิจ (PITCH) เพื่อให้ Shark พิจารณาตัดสินใจในวันนำเสนอ (PITCHDAY) จะทำการถ่ายทำรายการเพื่อ ถ่ายทอดทาง TV ต่อไป
สามารถนำ ผลิตภัณฑ์หรือ ทางผู้สมัครมีรูปแบบอื่นๆ ที่จะใช้ในวันนำเสนอธุรกิจ ให้ทำการแจ้งผ่านทางทีมงานผู้ติดต่อได้

สอบถามเพิ่มเติม

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งภายหลัง

สอบถามเพิ่มเติม

ข้อมูลคำถามของท่านถูกส่งไปยังทีมงานเรียบร้อยแล้ว