สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บูรณาการ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีพันธกิจเพื่อผลักดันการส่งเสริม MICRO และ SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MICRO และ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล  ทั้งนี้ สสว. และรายการธุรกิจพิชิตล้าน SHARKTANK THAILAND ได้ร่วมกันต่อยอดการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ โดย สสว. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมรายการ Season 2 แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว. และคณะผู้จัดการรายการฯ ทำการคัดเลือกและจัดอบรมให้แก่สมาชิกผู้สนใจ เพื่อให้สมาชิกเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมรายการและมีโอกาสที่จะได้รับการลงทุนจริงจาก Shark

Techsauce

คือมีเดียผู้นำเสนอคอนเทนต์เพื่อวงการ Tech ในโลกธุรกิจ ครอบคลุมทั้งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นรายแรกผู้จัดงาน Tech Conference เชื่อมต่อคนเอเชียและคนทั่วโลก Techsauce ก่อตั้งโดย Community Leaders ในวงการ Startup ไทย และผนึกกำลังกันระหว่างผู้ร่วมก่อตั้ง Thumbsup.in.th สื่อออนไลน์ด้านดิจิทัล สื่อแรกๆ ในไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง HUBBA Thailand สตาร์ทอัพคอมมูนิตี้และ Co-working spaces ชั้นนำในไทย โดยได้จับมือกับรายการธุรกิจพิชิตล้าน SHARKTANK THAILAND เพื่อร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Techsauce ผ่านการร่วมออกบูธในงาน Techsauce Global Summit 2019 พร้อมเชิญ Shark ขึ้นแนะแนวทางการสมัครเข้าร่วมรายการฯ ในซีซั่น 2 รวมถึงมีแผนการจัด Roadshow ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการที่น่าสนใจของ Techsauce เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรายการสำหรับผู้ประกอบการที่มีแผนจะขยายธุรกิจและต้องการเงินทุน